WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA PN.:
„PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU OSU/B-1 DLA CENTRUM OBLICZENIOWEGO I POM. DYSPOZYTORSKIEGO COKR W ROGOWCU”.
OPRACOWANIE: 20.12.2011 R. – 14.03.2012 R.
ZAMAWIAJĄCY: PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW,
ŚW. BARBARY 3, ROGOWIEC, 97-400 BEŁCHATÓW.
REALIZACJA: 12.2013 R.