WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA PN.:„PROJEKT BUDOWY BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 2/6 I FRAGMENCIE DZIAŁKI NR 2/7, OBRĘB: MUCHOBÓR WIELKI 38, AM-21”.
OPRACOWANIE: 14.01.2013 R. – 14.06.2013 R.
ZAMAWIAJĄCY: DWUNASTA–CZERWONA TOREBKA S.A S.K.A. UL. TACZAKA 13, 61-819 POZNAŃ.