Do tej pory zrealizowaliśmy  ponad 121 projektów w ramach ponad setki kontraktów.

Kontrakt/Projekt

79/121

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz koncepcji elewacji Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Gumniska w Tarnowie z wykorzystaniem mozaiki artystycznej zdemontowanej z elewacji teatru.
Opracowanie: 09.10.2014 r. – 07.11.2014 r.
Zamawiający: Pałac Młodzieży ul. J. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów

78/120
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu centrali Oddziału PGE Obrót S.A. w Warszawie przy ul. Marsa 95.
Opracowanie: 25.09.2014 r. – 27.10.2014 r.
Zamawiający: PGE Obrót S.A., Oddział z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

77/119
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania pn.: „Budowa chodnika jednostronnego wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatoką/ami autobusową/ymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Dolnej (ul. Krakowska)”.
Opracowanie: 30.01.2013 r. – 07.06.2013 r.
Zamawiający: Urząd Miasta Mszana Dolna ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna.

76/118
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Wykonanieprojektów oraz kosztorysów inwest. modernizacji zespołu obiektów punktu utrzymania taboru w Węglińcu”.
Opracowanie: 28.08.2012 r. – 04.10.2013 r.
Zamawiający: PKP Cargo S.A., ul. Grójecka 17, 02 – 021 Warszawa
Dolnośląski Zakład Spółki, ul. Pułaskiego 56, 50 – 443 Wrocław

75.2/117
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Wykonanierobót budowlanych polegających na remoncie istniejącego budynku biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i termomodernizacją w Węglińcu przy ulicy Kolejowej 24a, 59 – 940 Węgliniec, na działce nr 237/28, gmina Węgliniec, obręb II.”
Opracowanie: 28.08.2012 r. – 28.09.2012 r.
Zamawiający: PKP Cargo S.A., ul. Grójecka 17, 02 – 021 Warszawa
Dolnośląski Zakład Spółki, ul. Pułaskiego 56, 50 – 443 Wrocław

75.1/116
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Wykonaniarobót budowlanych polegających na remoncie istniejącego budynku sekcji wraz z towarzyszącą infrastrukturą i termomodernizacją w Węglińcu przy ulicy Kolejowej 6, 59 – 940 Węgliniec, na działce nr 237/25, gmina Węgliniec, obręb II.
Opracowanie: 28.08.2012 r. – 28.09.2012 r.
Zamawiający: PKP Cargo S.A., ul. Grójecka 17, 02 – 021 Warszawa, Dolnośląski Zakład Spółki, ul. Pułaskiego 56, 50 – 443 Wrocław

74/115
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa budynku przedszkola publicznego wraz z termomodernizacją w Pęclinie, gmina Wiązowna”.
Opracowanie: 16.08.2012 r. – 18.12.2012 r.
Zamawiający: Gmina Wiązowna ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

73/114
Koncepcja programowo – przestrzenna pn.: „Projekt koncepcyjny rozbudowy zakładu produkcyjnego w Chełmży”.
Opracowanie: 02.09.2013 r. – 04.11.2013 r.
Zamawiający: PMI Izolacja Matizol S.A., 38-300 Gorlice, ul. 11 listopada 32.

72/113
Sukcesywna realizacja zleceń projektowych dla DSG Wrocław na projekty budowlane, wykonawcze, inwentaryzacje, orzeczenia techniczne, opracowania kosztowe.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 44.

72/112
Termomodernizacja dla zadania pn.: „Termomodernizacja pawilonu handlowo-usługowego centrum-4 wraz z wymiana stolarki oraz ślusarki przy al. Jana Pawła II 10 w Stalowej Woli, dz. 1352/7, 37-450 Stalowa Wola”.
Opracowanie: 28.06.2013 r. – 31.07.2013 r.
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli ul. gen. L. Okulickiego 32, 37 – 450 Stalowa Wola.

71/111
Aktualizacja jedenastu dokumentacji projektowo kosztorysowych z wykonaniem dodatkowego opracowania na termomodernizację dla budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie dla zadania pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytem energetycznym dla Powiatu Wąbrzeskiego”.
Opracowanie: 13.06.2013 r. – 12.07.2013 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.

69/110
Opracowanie dokumentacji na modernizację obiektów i nowego zasilania dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla zadania pn.:„Zmiana systemu zaopatrzenia w ciepło budynków komunalnychprzy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce gmina Bogatynia wraz z wykonaniem termomodernizacji budynków”.
Opracowanie: 19.06.2013 r. – 30.07.2013 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

68/109
Termomodernizacja dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Wiązownej, ul. Kościelna 20, gmina Wiązowna, Na Działce Nr 232/6, Obręb Wiązowna Kościelna”.
Opracowanie: 11.04.2013 r. – 24.05.2013 r.
Zamawiający: Gmina Wiązowna 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59.

67/108
Koncepcja zabudowy wielorodzinnej dla kwartału MU03 ul. Rychtalska we Wrocławiu.
Opracowanie: 13.04.2011 r. Zamawiający: Vantage Development S.A. ul. Świętego Mikołaja 12, 50-125 Wrocław.

66.2/107
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.:„Projekt budowy budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu”.
Opracowanie: 14.01.2013 r. – 14.06.2013 r.
Zamawiający: Dwunasta–Czerwona Torebka S.A S.K.A. ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań.

66.1/106
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Projekt budowy budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu”.
Opracowanie: 14.01.2013 r. – 14.06.2013 r.
Zamawiający: Dwunasta–Czerwona Torebka S.A. S.K.A. ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań.

65/105
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa hotelu pn. „ Projekt budowy budynku hotelowego wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym, dojazdem do drogi wewnętrznej, 7 miejscami postojowymi, zewnętrzną instalacją wodociągową, sanitarną, deszczową wraz z drenażem, instalacją elektryczną z oświetleniem zewnętrznym przy ul. Huloki w Żorach”.
Opracowanie: 11.02.2013 r. – 31.05.2014 r.
Zamawiający: QUBUS Hotel Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 18, 53-117 Wrocław.

64/104
Wielobranżowy projekt stacji paliw pn.: „Przebudowa urządzeń i instalacji zewnętrznych istniejącej stacji paliw, dz. Nr. 4/11 w Bogatyni”.
Opracowanie: 16.10.2012 r.
Zamawiający: Petroster, ul. B. Leśmiana, 30-220 Kraków.

63.3/103
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Wykonanie projektów oraz kosztorysów inwest. modernizacji zespołu obiektów
punktu utrzymania taboru w Węglińcu”.
Opracowanie: 28.08.2012 r. – 04.10.2013 r.
Zamawiający: PKP Cargo S.A., ul. Grójecka 17, 02 – 021 Warszawa, Dolnośląski Zakład Spółki, ul. Pułaskiego 56, 50 – 443 Wrocław.

63.2/102
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego budynku sekcji wraz z towarzyszącą infrastrukturą i termomodernizacją w Węglińcu przy ulicy Kolejowej 6, 59 – 940 Węgliniec, na działce nr 237/25”.
Opracowanie: 28.08.2012 r. – 28.09.2012 r.
Zamawiający: PKP Cargo S.A., ul. Grójecka 17, 02 – 021 Warszawa, Dolnośląski Zakład Spółki, ul. Pułaskiego 56, 50 – 443 Wrocław.

63.1/101
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego budynku biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i termomodernizacją w Węglińcu przy ulicy Kolejowej 24a, 59 – 940 Węgliniec, na działce nr 237/28”.
Opracowanie: 28.08.2012 r. – 28.09.2012 r.
Zamawiający: PKP Cargo S.A., ul. Grójecka 17, 02 – 021 Warszawa, Dolnośląski Zakład Spółki, ul. Pułaskiego 56, 50 – 443 Wrocław.

62/100
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Budowa ogrodzenia wzdłuż granicy działki nr 1/38 oraz działek nr 1/131, 1/133 będących w zasobie oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu.”
Opracowanie: 26.09.2012 r. – 05.11.2012 r.
Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego ul. Zwycięska 14, 53-033 Wrocław.

61.7/99
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Projekt budowlany przełączenia instalacjni C.O. dla budynków 46B i 46C przy ul. Katowickiej 46C na dz. nr 83/24 i 94/33 obr. ewid. Bogucice-Zawodzie w Katowicach”.
Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r.
Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice.

61.6/98
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Projekt stacji wymienników ciepła centralnego ogrzewania dla budynków przy ul. Katowickiej 46, 46A, 46B, 46C wraz z instalacjami elektrycznymi usytuowanej w budynku przy ul. Katowickiej 46C na dz. nr 83/24 i 94/33 obr. ewid. Bogucice-Zawodzie w Katowicach”.
Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r.
Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice.

61.5/97
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Projekt stacji wymienników ciepła centralnego ogrzewania dla budynków przy ul. Katowickiej 48, 48A, 48B, 48C wraz z adaptacją pomieszczenia, instalacjami elektrycznymi usytuowanej w budynku przy ul. Katowickiej 48A na dz.nr 83/11 obr. ewid. Bogucice-Zawodzie w Katowicach”.
Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r.
Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice.

61.4/96
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Projekt stacji ciepłej wody użytkowej dla budynków przy ul. Katowickiej 48, wraz z instalacjami elektrycznymi w budynku przy ul. Katowickiej 48A na dz. nr 83/11 obr. ewid. Bogucice-Zawodzie w Katowicach”.
Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r.
Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice.

61.3/95
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Projekt stacji wymienników ciepła centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej dla budynków przy ul. Katowickiej 50 i 50A wraz z adaptacją pomieszczenia, instalacjami elektrycznymi usytuowanej w budynku przy ul. Katowickiej 50A na dz. 83/13 obręb ewid. Bogucice-Zawodzie w Katowicach”.
Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r.
Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice.

61.2/94
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Wykonanie termomodernizacji, dobudowy brakujących 6 przewodów wentylacyjnych, nowego wymiennika, dobudowy instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wymiany wod. – kan., remontu dachu, remontu klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznych, teletechnicznych i gazowych w mieszkaniach, 40-173 Katowice ul. Katowicka 48a”.
Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r.
Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice.

61.1/93
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Wykonanie termomodernizacji, dobudowy brakujących przewodów wentylacyjnych, dobudowy instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wymiany instalacji wod. – kan., remontu dachu, remontu klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznych, teletechnicznych, gazowych w mieszkaniach 40-173 Katowice ul. Katowicka 50”.
Opracowanie: 12.09.2012 r. – 06.05.2013 r. Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice.

60/92
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa budynku przedszkola publicznego wraz z termomodernizacją w Pęclinie, gmina Wiązowna”.
Opracowanie: 16.08.2012 r. – 18.12.2012 r.
Zamawiający: Gmina Wiązowna ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

59/91
Opracowanie dokumentacji dla wyceny kosztów przebudowy proponowanego do ewentualnego zakupu budynku w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 222 dla Rejonu Dystrybucji Gazu Legnica.
Opracowanie: 20.08.2012 r. – 29.08.2012 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o, Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław Ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław.

58/90
Opracowanie dokumentacji projektowych dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Zwoleń pn.:Projekt budowlany i wykonawczy   wraz o organizacją ruchu dla budowy chodnika przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Zwoleń-Atalin o długości ok. 1720mb i szerokości 2,0m od km 535+100 do 536+800 po stronie prawej wraz z połączeniem w km 535+100 z istniejącym ciągiem w miejscowości Zwoleń, niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową włączenia ul. Słonecznej do drogi krajowej nr 12”.
Opracowanie: 16.08.2012 r. – 20.09.2013 r.
Zamawiający: Gmina Zwoleń Plac Kochanowskiego 1, 26 – 700 Zwoleń.

57/89
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.:„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Istebnej wraz z projektami pawilonów handlowych oraz siecią kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci elektrycznej nn, na dz. nr 6930/2, 6930/3, 715, 716, 720/1, 6658, w Istebnej, obręb Istebna, gmina Istebna”.
Opracowanie: 13.07.2013 r. – 11.2013 r. Zamawiający: Gmina Istebna, 43-470 Istebna, Istebna 1000.

56/88
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa i remontu bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku przy ul. Brzozowej 3”.
Opracowanie: 02.08.2012 r. – 10.12.2012 r.
Zamawiający: Gmina-Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

55.5/87
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Kraków pn.: „Termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie przy ul. Dobczyckiej 20”.
Opracowanie: 19.04.2012 r. – 03.05.2012 r.
Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9.

55.4/86
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Kraków pn.: „Termomodernizacji istniejących budynków Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Krakowie przy ul. Strzelców 5a”.
Opracowanie: 19.04.2012 r. – 03.05.2012 r.
Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9.

55.3/85
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Kraków pn.: „Termomodernizacja istniejących budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie przy ul. Blachnickiego 1”.
Opracowanie: 19.04.2012 r. – 03.05.2012 r.
Z
amawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9.

55.2/84
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Kraków pn.: „Termomodernizacji istniejących budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie przy ul. Lipińskiego 2”.
Opracowanie: 19.04.2012 r. – 03.05.2012 r.
Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9.

55.1/83
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Kraków pn.: „Termomodernizacji istniejących budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20”.
Opracowanie: 19.04.2012 r. – 03.05.2012 r.
Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9.

54.2/82
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja wraz z budową dachu i kolorystyką elewacji istniejącego budynku biurowego Starostwa Powiatu Niżańskiego przy ul. Kościuszki 7, działka nr 2011, obręb: 0001 Nisko”.
Opracowanie: 12.04.2012 r. – 12.07.2012 r. Zamawiający: Powiat Niżański 37-400 Nisko Pl. Wolności 2.

54.1/81
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla inwestycji pn.: Termomodernizacja wraz z kolorystyką elewacji istniejących budynków Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem im. gen. W. Sikorskiego przy ul. Józefa Piłsudskiego 28, działka nr 2603/10, obręb:0001 Rudnik nad Sanem.
Opracowanie: 12.04.2012 r. – 12.07.2012 r. Zamawiający: Powiat Niżański 37-400 Nisko Pl. Wolności 2.

53/80
Koncepcja programowo – przestrzennabudowy ciągu pieszo-jezdnego łączącego osiedla Imielnica i Podolszyce Południe.
Opracowanie: 20.03.2012 r. – 30.06.2012 r.
Zamawiający: Gmina-Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

52/79
Umowa o charakterze ramowym na projekty budowlane, wykonawcze, inwentaryzacje, orzeczenia techniczne, opracowania kosztowe.
Opracowanie: 08.03.2012 r. – 31.12.2012 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 44.

51/78
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania pn.: „Budowa chodnika jednostronnego wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatoką/ami autobusową/ymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Dolnej (ul. Krakowska)”.
Opracowanie: 30.01.2013 r. – 07.06.2013 r.
Zamawiający: Urząd Miasta Mszana Dolna ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna.

50/77
Opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej dla zadania pn.:Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków przy ul. Gen. Józefa Hallera 28 w Katowicach.
Opracowanie: 12.01.2012 r. 04.07.2013 r.
Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice.

49/76
Opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do stacji Zamość Bortatycze wraz z obiektem mostowym na rzece Łabuńka.
Opracowanie: 01.02.2012 r. – 31.07.2012 r.
Zamawiający: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 11.

48/75
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnejmiasta w ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni wraz z budowa nowego oświetlenia, odbudowa istniejących sieci wodociągowych wraz z przyłączami i kanalizacja deszczową”.
Opracowanie: 06.02.2012 r. – 30.04.2012 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

47/74
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Armii Czerwonej W Bogatyni wraz z budową nowego oświetlenia stylizowanego”.
Opracowanie: 06.02.2012 r. – 30.04.2012 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

46/73
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Kolejowej w Bogatyni wraz z budowa nowego oświetlenia”.
Opracowanie: 06.02.2012 r. – 30.04.2012 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

45/72
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Przebudowę istniejącego budynku przy ul. Kopernika 16. w związku ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe, użytkowanego wcześniej przez Zespół Szkół Gospodarczych, jako warsztaty szkolne”.
Opracowanie: 05.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów, Ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów.

44.8/71
Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszyca w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wielorodzinny budynek mieszkaniowy zlokalizowany przy ul. Cmentarnej 4 w Głuszycy.
Opracowanie: 24.11.2011 r. – 15.12.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miejski Głuszyca ul. Grunwaldzka 55,58-340 Głuszyca.

44.7/70
Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszyca w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.Wielorodzinny budynek mieszkaniowy zlokalizowany przy ul. Cmentarnej 2 w Głuszycy.
Opracowanie: 24.11.2011 r. – 15.12.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miejski Głuszyca ul. Grunwaldzka 55,58-340 Głuszyca.

44.6/69
 Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszyca w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wielorodzinny budynek mieszkaniowy zlokalizowany przy ul. Bohaterów Getta 36 w Głuszycy.
Opracowanie: 24.11.2011 r. – 15.12.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miejski Głuszyca ul. Grunwaldzka 55,58-340 Głuszyca.

44.5/68
Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszyca w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wielorodzinny budynek mieszkaniowy zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 70 w Głuszycy.
Opracowanie: 24.11.2011 r. – 15.12.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miejski Głuszyca ul. Grunwaldzka 55,58-340 Głuszyca.

44.4/67
Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszyca w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wielorodzinny budynek mieszkaniowy zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 83 w Głuszycy.
Opracowanie: 24.11.2011 r. – 15.12.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miejski Głuszyca ul. Grunwaldzka 55,58-340 Głuszyca.


44.3/66
Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszyca w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wielorodzinny budynek mieszkaniowy zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy.
Opracowanie: 24.11.2011 r. – 15.12.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miejski Głuszyca ul. Grunwaldzka 55,58-340 Głuszyca.

44.2/65
Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszyca w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wielorodzinny budynek mieszkaniowy zlokalizowany przy ul. Łomnicka 4 w Głuszycy.
Opracowanie: 24.11.2011 r. – 15.12.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miejski Głuszyca ul. Grunwaldzka 55,58-340 Głuszyca.

44.1/64
Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszyca w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wielorodzinny budynek mieszkaniowy zlokalizowany przy ul. Łomnickiej 2 w Głuszycy.
Opracowanie: 24.11.2011 r. – 15.12.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miejski Głuszycaul. Grunwaldzka 55,58-340 Głuszyca.

43/63
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku OSU/B-1 dla Centrum Obliczeniowego i pom. dyspozytorskiego COKR w Rogowcu”.
Opracowanie: 20.12.2011 r. – 14.03.2012 r.
Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów,
św. Barbary 3, Rogowiec, 97-400 Bełchatów.

42/62
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Adaptacji budynku warsztatowego w Pogórskiej Woli na potrzeby Pogotowia Gazowego.
Opracowanie: 31.10. 2011 r. – 31.10.2012 r.
Zamawiający: Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ- SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16 A, 33 – 100 Tarnów.

41.11/61
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z audytem energetycznym: NZOZ Nowy Szpital budynek 4 – laboratorium.
Opracowanie: 12.08.2011 r. – 15.11.2011 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.

41.10/60
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z audytem energetycznym: NZOZ Nowy Szpital budynek 3 – szpital wewnętrzny.
Opracowanie: 12.08.2011 r. – 15.11.2011 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.

41.9/59
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z audytem energetycznym: NZOZ Nowy Szpital budynek 2 – pogotowie.
Opracowanie: 12.08.2011 r. – 15.11.2011 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.

41.8/58
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z audytem energetycznym: NZOZ Nowy Szpital budynek 1 – przychodnia.
Opracowanie: 12.08.2011 r. – 15.11.2011 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.

41.7/57
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z audytem energetycznym: Zespół Szkół we Wroniu.
Opracowanie: 12.08.2011 r. – 15.11.2011 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.

41.6/56
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z audytem energetycznym: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
Opracowanie: 12.08.2011 r. – 15.11.2011 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.

41.5/55
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z audytem energetycznym: Zespół Szkół Zawodowych, ul. Królowej Jadwigi 5.
Opracowanie: 12.08.2011 r. – 15.11.2011 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.

41.4/54
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z audytem energetycznym: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Pałac.
Opracowanie: 12.08.2011 r. – 15.11.2011 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.

41.3/53
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z audytem energetycznym: Liceum Ogólnokształcące (budynek główny z internatem, łącznikiem i salą gimnastyczną).
Opracowanie: 12.08.2011 r. – 15.11.2011 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.
 

41.2/52
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z audytem energetycznym: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie (budynek z garażami).
Opracowanie: 12.08.2011 r. – 15.11.2011 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.

41.1/51
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z audytem energetycznym: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie (nowe skrzydło).
Opracowanie: 12.08.2011 r. – 15.11.2011 r.
Zamawiający: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.

40/50
Dokumentacja projektowa na przebudowę nawaniali dla obiektów: 1 SRP Boników, 2. SRP Stęgosz, 3. SRP Przemocze, 4. SRP Stepnica, 5. SRP Krzemieniewo, 6. SRP Wąsosz.
Opracowanie: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
Zamawiający: Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań.

39/49
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby remontu pomieszczeń gospodarczych w części podziemnej budynku przy ul. Wołyńskiej 57 w Chełmie.
Opracowanie: 19.09.2011 r. – 31.12.2012 r.
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie,22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57.

38/48
Wykonanie projektu wiaty nad torem 21A o dł. 11 Om na Punkcie Przeglądów Kontrolnych EZT Łódź Kaliska oraz wykonanie projektu oświetlenia masztowego w międzytorzu torów nr 19-15, 21-23 dla Sekcji Przewozów Pasażerskich Łódź.
Opracowanie: 04.10.2011 r. – 31.12.2012 r.
Zamawiający: Przewozy Regionalne spółka z o.o. Łódzki Zakład Przewozów Regionalnych w Łodzi 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26.

37/47
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa na adaptację pomieszczeń po byłej pralni na laboratoria chemiczne dla Wydziału OC.
Opracowanie: 30.01.2012 r.
Zamawiający: PGE Elektrownia Turów S.A. ul. Młodych Energetyków 12.

36/48
Opracowanie 20 dokumentacji projektowo kosztorysowych przebudowy i remontu lokali mieszkalnych w Szczecinie zlokalizowanych na ul. Mazurskiej 30/12, Mazurskiej 20/12, Monte Cassino 10/17, Monte Cassino 10/21, Bazarowej 9/3, Zakopiańskiej 6/21, Słowackiego 5/10, Wiszesława 22/9, Nad Odrą 32/1A, Lipowej 14/1, Dębogórskiej 10/7, Nad Odrą 115/2, Nad Odrą 105/20, Stołczyńskiej 128/7, Stołczyńskiej 143/2, Inwalidzkiej 20/2, Mickiewicza 38/34, Bohaterów Warszawy 29/6, Zegadłowicza 18/2.
Opracowanie: 11.08.2011 r. – 05.07.2013 r.
Zamawiający: ZBiLK w Szczecinie ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin.

35/45
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa ogrodzenia na granicy działki nr 1/134 i działek nr 1/131, 1/133, 1/38 AM-15, obr. 0046 Strachowice, położonych przy ul. Granicznej we Wrocławiu”.
Opracowanie: 26.08.2011 r. – 07.10.2011 r.
Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego ul. Zwycięska 14, 53-033 Wrocław.

34/44
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka w Bojszowach przy ul. Gaikowej.
Opracowanie: 24.08.2011 r. – 24.12.2011 r.
Zamawiający: Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy.

33/43
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla przebudowy budynku nr 16 w kompleksie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Opracowanie: 13.09.2011 r. – 29.12.2011 r.
Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18, 31-951 Kraków.

32.2/42
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Budowa wzmocnienia konstrukcji budynku garażowego nr 71 z wymianą bram,pokrycia dachowego i instalacji elektrycznych na terenie jednostki wojskowej w Nisku”.
Opracowanie: 04.07.2011 r. – 15.09.2011 r.
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a.

32.1/41
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Budowa wzmocnienia konstrukcji budynku garażowego nr 72 z wymianą bram, pokrycia dachowego i instalacji elektrycznych na terenie jednostki wojskowej w Nisku”.
Opracowanie: 04.07.2011 r. – 15.09.2011 r.
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a.

31/40
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Budowa chodnika i rozbudowa chodnika istniejącego w pasie drogowym w miejscowości Opolno Zdrój”.
Opracowanie: 23.01.2013 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1. 

30/39
Koncepcja programowo – przestrzenna hali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z PZT przy Gimnazjum Publicznym im. W. S. Reymonta w Kłodzku przy ul. Traugutta 1A.
Opracowanie: 10.08.2011 r.
Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8A, 57-300 Kłodzko.

29/38
Wykonanie koncepcji zagospodarowania centrum rekreacji w Krosnowicach.
Opracowanie: 14.06.2011 r. – 12.08.2011 r.
Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8A; 57-300 Kłodzko.

28/37
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Przebudowa budynku administracyjno – biurowego, budowa zaplecza warsztatowo – magazynowego oraz zagospodarowanie terenu Sekcji Obsługi sieci Gazowej Lubin, ulica Odrodzenia 6”.
Opracowanie: 28.03.2011 r. – 31.08.2011 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław.

27.2/36
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola w Szalejowie Dolnym na działce 247/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Opracowanie: 04.04.2011 r. – 31.05.2011 r.
Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8A; 57-300 Kłodzko.

27.1/35
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola w Bierkowicach na działce 170/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Opracowanie: 04.04.2011 r. – 31.05.2011 r.
Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8A; 57-300 Kłodzko.

26/34
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowo – warsztatowy na cele Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na działkach nr 85/6, 85/7 AM 3 w Kluczborku przy ulicy Sienkiewicza, 46-200 Kluczbork”.
Opracowanie: 21.01.2011 r. – 21.04.2011 r.
Zamawiający: Powiat Kluczborski, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1.

25/33
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „budowa budynku Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii wraz z parkingiem, placem zabaw oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 25 obręb 022 w Błoniu przy ul. Poniatowskiego 19”.
Opracowanie: 24.11.2010 r. – 04.05.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Błonie, ul. Rynek 6 05-870 Błonie.

24/32
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:„Budowa komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/68, 1/23, 1/54, 2/13, 2/11, 3/28, 1/46, 1/10, 1/57, 3/34, AM 4 obręb II w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego”.
Opracowanie: 23.11.2010 r. – 19.07.2011 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

23/31
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Budowa budynku handlowo-usługowego – Autosalonu wraz z serwisem elektromechanicznym i infrastrukturą we Wrzosowej gm. Poczesna”.
Opracowanie: 23.11.2010 r. – 11.06.2012 r.
Zamawiający: „Szymański” Autoryzowany Dealer Seat 41-300 Dąbrowa Górn. ul. Buczka 2a.

22/30
Opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie obiektu zabytkowej wieży ciśnień przy Grobli 14/16 we Wrocławiu.
Opracowanie: 25.10.2010 r.
Zamawiający: MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16 50-421 Wrocław.

21/29
Wykonanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń sanitarnych związanego z przebudową pomieszczeń I p. w budynku biurowym „starym”ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu.
Opracowanie: 02.09.2010 r. – 9.09.2010 r.
Zamawiający: MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16 50-421 Wrocław.

20/28
Dokumentacja na remont ul. Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku od studni 8 do 12 tj. ul. Krzywej do komory ciepłowniczej K.C.2” – etap VII.
Opracowanie: 10.09.2010 r.
Zamawiający: Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1.

19/27
Wykonanie modelowania koncepcji stadionu KGHM w Lubiniu.
Opracowanie: 22.06.2010 r. – 05.07.2010 r.
Zamawiający: Drosera Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 177, 59-300 Lubin.

18/26
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn.: „Projekt rozbiórki budynku Łaźni Duńskiej i projekt wykonawczy budowy placu składowego na terenie znajdującym się pomiędzy Nabrzeżem Duńskim a istniejącym placem składowym oraz istniejącym placem składowym a terenem należącym do Urzędu Morskiego w Gdyni.
Opracowanie: 01.06.2010 r. – 29.03.2011 r.
Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, 81-337 Gdynia, Rotterdamska 9.

17/25
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn.: „Przebudowa budynku biurowo– warsztatowego na budynek biurowo– garażowy wraz z budową miejsc parkingowych”.
Opracowanie: 25.05.2010 r. – 30.08.2010 r.
Zamawiający: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 11.

16/24
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn.:„Rozbudowa Inspektoratu ZUS o budynek C wraz z remontem elewacji budynku B i rozbiórką budynku A przy ul. SW. M. Kolbego w Koninie”.
Opracowanie: 20.05.2010 r. – 30.09.2010 r.
Zamawiający: II O. ZUS , 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 31.

15/23
Ocena rentowności inwestycji dla zadania pn. „Budowa garażu wielopoziomowego przy ul. Parkowej w Nowym Targu w trzech różnych technologiach: żelbetowej monolitycznej, żelbetowej prefabrykowanej, stalowej”.
Opracowanie: 10.05.2010 r. – 07.06.2010 r.
Zamawiający: Gmina Miasto Nowym Targu ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.

14/22
Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przeniesienia licznika pomiaru gazu z piwnicy do szafki naściennej w budynku administracyjno – biurowym przy ulicy Ziębickiej 44 we Wrocławiu”.
Opracowanie: 24.05.2010 r. – 30.06.2010 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 44.

15/21
Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia) na remont elewacji budynku administracyjno – biurowego przy ulicy Ziębickiej 44 we Wrocławiu.
Opracowanie: 14.06.2010 r. – 30.08.2010 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław.

16/20
Projekt przebudowy stacji redukcyjno – pomiarowej we Wrocławiu przy ul. Lekcyjnej.
Opracowanie: 05.05.2010 r. – 30.06.2010 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław.

14.4/19
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Sekcji Obsługi Sieci Gazowej Lublin, ul. Odrodzenia 6, w zakresie przebudowy budynku administracyjno-biurowego, budowy budynku zaplecza warsztatowego oraz zaplecza parkingowego.
Opracowanie: 19.04.2010 r. – 30.07.2010 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław.

14.3/18
Projekt przebudowy wiaty stalowej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 35-45.
Opracowanie: 28.04.2010 r. – 31.07.2010 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław.

14.2/17
Projekt przebudowy stacji redukcyjno – pomiarowej w Kątach Wrocławskich.
Opracowanie: 19.04.2010 r. – 30.06.2010 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław.

14.1/16
Projekt przebudowy stacji redukcyjno – pomiarowej w Ciechowie.
Opracowanie: 19.04.2010 r. – 30.06.2010 r.
Zamawiający: Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, 50-507 Wrocław.

13/15
Przebudowa siedziby MPWiK we Wrocławiu – koncepcja 1, koncepcja 2, koncepcja 3.
Opracowanie: 11.03.2010 r.
Zamawiający: MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16 50-421 Wrocław.

12/14
Scalenie dokumentacji projektowych przebudowy skrzyżowana ulic: Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową na rondo i przebudową drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz projektu remontu ul. Daszyńskiego i ul. 3-go Maja w Ustroniu.
Opracowanie: 08.02.2010 r. – 15.03.2010 r.
Zamawiający: Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1.

11.2/13
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa biblioteki technicznej na archiwum”.
Opracowanie: 01.03.2012 r. – 31.05.2012 r.
Zamawiający: PGE Elektrownia Turów S.A. ul. Młodych Energetyków 12.

11.1/12
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa sklepu na Centrum Spedycji Przesyłek Drobnicowych i Logistyki”.
Opracowanie: 01.03.2012 r. – 31.05.2012 r.
Zamawiający: PGE Elektrownia Turów S.A. ul. Młodych Energetyków 12.

10/11
Remont budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu 59-975 Sulików, ul. Sportowa 5.
Opracowanie: 29.04.2010 r.
Zamawiający: Firma usługowo – transportowa Old Trans Teresa Sydor, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 23.

09/10
Master Plan dla PGNiG Wrocław pn. „MASTER PLAN – Zagospodarowanie urbanistyczno – architektoniczne terenu przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu” – obszar 15 ha.
Opracowanie: 25.11.2009 r. – 30.12.2009 r.
Zamawiający: PGNiG S.A. Warszawa DOSG we Wrocławiu, 50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3.

08/09
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. „Budynek Użyteczności Publicznej Centrum Aktywości Ruchowej wraz         z parkingiem podziemnym dla Komendy Miejskiej Policji w Żorach przy ul. Boryńskiej – Budynek Klasy A.
Opracowanie: 10.06.2009 r. – 26.02.2010 r.
Zamawiający: Urząd Miasta Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

07/08
Koncepcja architektoniczna parkingu wielopoziomowego z koncepcją zagospodarowania terenu oraz program funkcjonalno-użytkowy na podstawie w/w koncepcji w celu wszczęcia postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane, Nowy Targ, ul. Parkowa.
Opracowanie: 9.06.2009 r. – 7.09.2009 r.
Zamawiający: Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1.

06/07
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.:„Dostosowanie infrastruktury PGE Elektrowni Turów S.A. do budowy bloku nr 11”.
Opracowanie: 27.05.2009 r. – 9.06.2009 r.
Zamawiający: PGE Elektrownia Turów S.A. ul. Młodych Energetyków 12.

05/06
Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wg procedury ZRID pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej na rondo wraz z przyległą infrastrukturą drogową oraz modernizacją drogi dojazdowej do SP Nr 2 wraz z infrastrukturą techn. w Ustroniu”.
Opracowanie: 26.05.2009 r. – 22.01.2010 r.
Zamawiający: Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1.

04/05
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Przebudowa Placu Autobusowego wraz z wykonaniem bezpiecznych peronów, stanowisk postojowych dla autobusów i samochodów osobowych oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Bramie zachodniej PGE Elektrowni Turów S.A.
Opracowanie: 05.03.2009 r. – 23.05.2009 r.
Zamawiający: PGE Elektrownia Turów S.A. ul. Młodych Energetyków 12.

03/04
Opracowanie wielobranżowej koncepcji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie ulic: Daszyńskiego, Cieszyńskiej i Kościelnej ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszych przy SP Nr 2 w Ustroniu – 4 koncepcje z kosztorysami szacunkowymi.
Opracowanie: 02.02.2009 r. – 28.02.2009 r.
Zamawiający: Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1.

02/03
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Zagospodarowanie terenu punktu widokowego „OBSERWATOR” w Bogatyni przy ul. Chełmońskiego, 59-920.
Opracowanie: 30.05.2008 r. – 17.11.2008 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

01/02
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Budowa Dworca PKS wraz z projektem zagospodarowania i uzbrojenia terenu przy ulicy Daszyńskiego w Bogatyni”.
Opracowanie: 16.08.2008 r. – 27.11.2008 r.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

00/01
Wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna w Gdańsku pn.: „Budowa węzła przesiadkowego ulicznego na Placu Zebrań Ludowych wraz z budową Bulwaru Akademickiego od wjazdu na węzeł do ul. 3-go Maja z przebudową skrzyżowania”.
Opracowanie: 22.02.2010 r. – 20.10.2010 r.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.