WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA PN.:
„ROZBUDOWA INSPEKTORATU ZUS O BUDYNEK C WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU B I ROZBIÓRKĄ BUDYNKU A PRZY UL. SW. M. KOLBEGO W KONINIE”
OPRACOWANIE: 20.05.2010 R. – 30.09.2010 R.
ZAMAWIAJĄCY: II O. ZUS , 61-361 POZNAŃ, UL. STAROŁĘCKA 31.
REALIZACJA: ETAP I: 28.05.2012 R. – 29.07.2013 R., ETAP II: 01.08.2013 R. – 28.02.2014 R.